CK Akdeniz
CK Akdeniz

Şirket Bilgileri

MERSİS No / Ticaret Sicil No : 7222731416622522 / 71941

Ticaret Unvanı : CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Merkez Adresi : Demokrasi Kavşağı Göksu Mah. Cımık Köprüsü Yanı ANTALYA

Merkez Telefon ve Faks : 0242 339 77 77 / 0242 338 31 67

Taahhüt Edilen Sermaye : 150.521.000,00 TL

Ödenen Sermaye (Rakam ile) : 150.521.000,00 TL

Ödenen Sermaye (Yazı ile) : Yüzellimilyonbeşyüzyirmibirbin Türk Lirası

Denetçi Unvanı

Denetçi Unvanı : Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Merkez Adresi : Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer / İstanbul - Türkiye

Merkez Telefon ve Faks : 0 212 315 3000-0 212 230 8291

E-Posta : istanbul.office@tr.ey.com

Yönetim Kurulu Bilgileri

Yönetim Kurulu Başkanı : Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Ekrem Cengiz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Demir Koloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi : Devrim Koloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet Cengiz

Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa ESKİÇIRAK

Genel Kurul Bilgileri

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.09.2014 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.11.2015 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2016 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2017 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ana Sözleşme

Antalya 12. Noterliğince 14.12.2012 tarih ve 36847 sayı ile onaylanan Şirket Ana Sözleşmemiz, 14.12.2012 tarihinde Antalya Ticaret Sicili Memurluğu’nda tescil edilmiş olup; Şirket Ana Sözleşmemizin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. Maddesinde ve “Pay Senetleri” başlıklı 8. Maddesinde 27.05.2013 tarihinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Ana Sözleşmemiz ile ilgili değişiklikleri gösterir 06.06.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ekte yer almaktadır. Şirket Ana Sözleşmemizin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. Maddesinde 28.11.2013 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikleri gösterir 28.11.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ekte yer almaktadır. Şirket Ana Sözleşmemizin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. Maddesinde 17.04.2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikleri gösterir 24.04.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ekte yer almaktadır. Şirket Ana Sözleşmemizin “Yönetim Kurulu” başlıklı 11. ve “Şirketin Temsil ve İlzamı” başlıklı 17. Maddesinde 15.06.2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikleri gösterir 30.06.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ekte yer almaktadır.